تماس با مدیر
دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵

بیمارستان فوق پیشرفته در زمان قاجار

قاجار

بیمارستان فوق پیشرفته در زمان قاجار

این تصویر یکی از پیشرفته ترین بیمارستانهای ایران که مربوط به بیش از صد سال پیش و در زمان قاجار است نشان می دهد.
Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره