تماس با مدیر
جمعه, ۳۰ تیر , ۱۳۹۶


بیمارستان فوق پیشرفته در زمان قاجار

بیمارستان فوق پیشرفته در زمان قاجار

قاجار

بیمارستان فوق پیشرفته در زمان قاجار

این تصویر یکی از پیشرفته ترین بیمارستانهای ایران که مربوط به بیش از صد سال پیش و در زمان قاجار است نشان می دهد.






Copyright 2007 - 2017