تماس با مدیر
شنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۶


بیشترین مواد مخدر در چه کشور هایی کشف می شود

بیشترین مواد مخدر در چه کشور هایی کشف می شود

مواد مخدر

بیشترین مواد مخدر در چه کشور هایی کشف می شود

کشف مواد مخدر بیش تر در استان هایی صورت می گیرد که مصرف مواد مخدر در آنها بیشتر باشد و یا اینکه این شهر ها به واسطه همجواری با مرز کشور اففانستان آمار بالایی در کشف و ضبط مواد مخدر دارند.

به گزارش خبرآنلاین کشف و ضبط طی سال های اخیر هموراه با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. تا کنون تعداد زیادی از ماموران نیروی انتظامی طی عملیات کشف مواد مخدر شهید شده اند و از سوی دیگر کشف مواد مخدر بیش تر در استان هایی صورت می گیرد که مصرف مواد مخدر در آنها بیشتر باشد و یا اینکه این شهر ها به واسطه همجواری با مرز کشور اففانستان آمار بالایی در کشف و ضبط مواد مخدر دارند. در جدول های زیر میزان کشف مواد مخدر در هر استان را و بیشترین و کمترین مواد کشف شده در استان های را بخوانید.

نام شهر  میزان( کیلو گرم)
آذربایجان شرقی ١٧٢٨
آذربایجان غربی ٩٨٣٧
اردبیل  ٤٣٩
اصفهان  ٢١٠٠٨
البرز  ٤١٩٤
ایلام ٣٥٩
 بوشهر  ٤٤٤٠
تهران  ٢٥٣٧٦
چهارمحال و بختیاری ٥٥٨
خراسان جنوبی  ٣٠٤٠٢
خراسان رضوی ١٧٩٣٨
خراسان شمالی ٧٦٥
خوزستان  ٤٥٤٧
زنجان  ٦٦٤
سمنان  ١٤٨٧
سیستان و بلوچستان ١٣٨٠٠٠
فارس  ٣٨٥٢٢
قزوین  ١٧٠١
قم  ٦٠٥٠
کردستان  ٣٥٩
کرمان  ٦١٥٣٩
کرمانشاه  ١٤٧١
کهگیلویه و بویر احمد  ٣٢٧١
گلستان  ١٥٠٠
گیلان  ٣٢١٦
لرستان  ٢١٢٨
مازندران  ٢٢٧٣
مرکزی  ١٤٤٠
هرمزگان  ١٧٢٨
همدان  ٩٨٣٧
یزد  ٤٣٩
   

استان هایی که کمترین میزان کشف مواد مخدر را دارند

نام شهر  میزان( کیلو گرم)
ایلام ٣٥٩
کردستان ٣٥٩
یزد  ٤٣٩
اردبیل ٤٣٩
چهارمحال و بختیاری ٥٥٨

 

استان هایی که بیشترین میزان کشف مواد مخدر را دارند
 

نام شهر میزان( کیلو گرم)
سیستان و بلوچستان  ١٣٨٠٠٠
کرمان  ٦١٥٣٩
فارس ٣٨٥٢٢
خراسان جنوبی ٣٠٤٠٢
تهران ٢٥٣٧٦

 


Copyright 2007 - 2017