تماس با مدیر
دوشنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۸


بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا ! + تصاویر

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا ! + تصاویر

محافل سیاسی، همینطور مجالس ملی و قانونگذاری بسیاری از کشورها همیشه جایگاهی برای تنش بین احزاب مخالف است. اما در برخی از کشورها در برابر عمل نکردن یک نماینده به وظایف خود و یا در مقابل جبهه گیری های سیاسی طرف مقابل، دیگر از تعارف و کوتاه آمدن خبری نیست. نگاهی به تصاویر زیر بیندازید خودتان دستگیرتان می شود که نماینده مردم شدن چندان هم کار آسانی نیست.

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (1)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (2)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (3)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (4)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (5)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (6)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (7)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (8)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (9)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (10)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (11)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (12)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (13)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (14)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (15)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (16)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (17)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (18)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (19)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (20)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (21)

 

بـزن بـزن در پـارلمان بعضی کشـورهای دنـیا (22)

 

وبگردی
Copyright 2007 - 2019