تماس با مدیر
جمعه, ۱ شهریور , ۱۳۹۸


بزرگترین زندان کوبا شبیه هتل+عکس

بزرگترین زندان کوبا شبیه هتل+عکس

زندان “دل استه” در هاوانا بر عکی انچه از ان تصور می رفته، برای زندانیان مانند هتل است.

در اینجا برای زندانیان کلاسهای آموزشی-درسی گذاشته و در یک رشته خاص فارغ التحصیل می شوند.

جو زندان بسیار دوستانه بوده و زندانیان و گارد نگهبان زندان به یکدیگر نزدیک بوده و احساس بدی نسبت به هم ندارند.

زندانیان آهنگ می خوانندف ورزش و تفریح می کنند، مطالعه می کنند و همه این اتفاقات در یک کشور کمونیستی رخ می دهد!

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2019