تماس با مدیر
چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹


با گل مصنوعی جا شمعی درست کنید

با گل مصنوعی جا شمعی درست کنید

جا شمعی

با گل مصنوعی جا شمعی درست کنید

ساخت جاشمعی با گل های مصنوعی,آموزش ساخت جاشمعی
آموزش ساخت جاشمعی بازیافتی را تقدیم به همه آنهایی می کنم ، که یک کوه از گل های مصنوعی را انبار کردند و راهی برای استفاده از آنها ندارند.

ساخت جاشمعی با گل های مصنوعی,آموزش ساخت جاشمعی
ساقه گل ها را کاملا” قطع کنید طوری که روی سطح صاف تعادل و ایستائی داشته باشند.

 

ساخت جاشمعی با گل های مصنوعی,آموزش ساخت جاشمعی
گل ها را به صورت وارونه داخل قوطی رنگ فرو کنید.

ساخت جاشمعی با گل های مصنوعی,آموزش ساخت جاشمعی
توی هر گل یک شمع کوچک فلزی قرار بدهید.

ساخت جاشمعی با گل های مصنوعی,آموزش ساخت جاشمعی
چند گلبرگ وسط را با کش نازک به دور وارمر به صورت موقت ببندید. تا به همین حالت خشک شود (بعد از خشک شدن کش را جدا کنید) .

ساخت جاشمعی با گل های مصنوعی,آموزش ساخت جاشمعی

با گل مصنوعی جا شمعی درست کنید

با گل مصنوعی جا شمعی درست کنید

وبگردی
Copyright 2007 - 2019