تماس با مدیر
شنبه, ۱۴ تیر , ۱۳۹۹


بانک قوامین جایگزین تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان

بانک قوامین جایگزین تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان

معاون نظارتی بانک مرکزی، خطاب به سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان (موسسه در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان) اعلام کرد : بر اساس این تفاهمنامه بانک در شرف تاسیس “قوامین” جایگزین شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان شده است.

درویشی گفت : سپرده گذاران در شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان از روز دهم تیر می توانند برای دریافت سپرده خود اقدام کنند یا سپرده گذاری خود را به نام بانک جدید قوامین انجام دهند.

درویشی تصریح کرد:‌ هیچ گونه نگرانی در زمینه حفظ یا استرداد سپرده های سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان وجود ندارد

وبگردی
Copyright 2007 - 2019