تماس با مدیر
سه شنبه, ۱۳ خرداد , ۱۳۹۹


بافتپیش ساخته پارکت چوبی برای کف واحد چیست؟

بافتپیش ساخته پارکت چوبی برای کف واحد چیست؟

پارکت چوبی

به منظور انتخاب مناسب ترین پارکت چوبی و تصمیمگیری در مورد این که کف طبقه را از جنس پارکت چوبی سخت کار کنید یا آن را به صورت پیش ساخته سفارش بدهید، باید عوامل بسیاریرا در نظر بگیرید. یکی از این عوامل بسیار مهم،بافت کار است که گاهی اوقات مهم نیستو گاهی اوقات مهم است. بیایید با هم نگاهیبه آن بیندازیم.

زمانی که مهم نیست

اگر می خواهیدسطح طبقه صاف باشد یا بافت نرمداشته باشد، مثل برس سیمییا اسکراپ دستی، می توانید کف را آماده تهیه کنید،در سایتکار بگذارید و هر بافتیکه دوست دارید به آن بدهید. در این وضعیت،بافت، عامل مهمی در فرایند تصمیم گیری نیست.

زمانی که مهم است

بافتموقعی در تصمیم گیریدر مورد کف اهمیت پیدا می کند که بخواهید کار چوبی تان، حالت روستاییداشته باشد. اگر بخواهید سطح طبقه بافت خشن داشته باشد،یا طرح اصلی چوب روی کار پیدا باشد، قطعا نمی توانید قطعات آماده را تهیه و نصب کنید. اگر بخواهید سطح طبقه ظاهر خشنی داشته باشد، استفاده از قطعات پیش ساخته تمام آن چه را که از بافت مد نظر شما است از بین می برد.

نگاهی به این عکس ها بیندازید. هر دو از جنس  Oakاست ولیسمت چپی به صورت پیش ساخته سفارش داده است درحالی که سمت راستی پیش ساخته نیست. تفاوت بین این دو نمونه کاملا مشخص است.

 

دلیل آن چیست؟

روندفینیش مجدد چوب های جنگلی بسیار ساده و مکانیزه است.به همین دلیل،برایچسبیدن فینیش نهایی به یک سطح بسیار ثابت و یکنواخت نیازداریم و حتی اگر بافت خشن موردنظر شما باشد، باید برای چسبیدن فینیش نهایی ابتدا آن را کاملا صاف کنیم. این باعث می شود تمام آن چه که مورد نظر شما بوده است پاک شود و از بین برود.

استفاده از سطوح آماده

اگردر پی داشتن سطح طبقه صاف هستید، اهمیتی ندارد که سفارش خود را به شکل پیش ساخته بدهید یا به شکل غیرپیش ساخته. اگردر پی داشتن سطح طبقه با بافت خشن هستید، قطعا نمی توانید از ساخته های آماده استفاده کنید.اگرمایلید سطح طبقه واحد بافت نرم و مختصری داشته باشد، باز هم می توانید به هر ترتیبی مایل هستید سفارش بدهید ولی حتما قبل از آن با طراح خود مشورت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص قیمت پارکت با شماره های دفتر فروش شرکت پارس آرای کوهستان تماس حاصل نمایید یا به وب سایت www.parsaray.com مراجعه نمایید .

وبگردی
Copyright 2007 - 2019