تماس با مدیر
شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۹


این زن زیر آوار مانده بود+عکس

این زن زیر آوار مانده بود+عکس

شهربانو رضایی، زن 75 ساله‌ای است که تمام فرزندانش سر خانه و زندگی خود رفته‌اند و او به تنهایی در خانه خود در شهر شُنبه زندگی می‌کند.

وی از لحظه زلزله می‌گوید: داشتم نماز می‌خواندم که یک دفعه زمین لرزید و ناگهان سقف روی سرم خراب شد.
خانم رضایی ادامه می‌دهد: نمی‌توانستم هیچ حرکتی بکنم؛ کمرم به شدت درد می‌کرد و چشمانم نیز چیزی نمی‌دید.
وی اضافه می‌کند: در همان حال که درد می‌کشیدم، صدای پسرم را شنیدم که فریاد می‌زد و صدایم می‌کرد؛ او مرا از زیر آوار نجات داد و به بیمارستان برد.
این مادر 75 ساله بیان می‌کند: هنوز کمرم درد می‌کند و تمام خانه‌ام نیز خراب شده است؛ اینجا هوا گرم است و تمام وسایل ما نیز در زلزله از بین رفته است اما خدا را شکر می‌کنم که فرزندانم سلامت هستند.
وبگردی
Copyright 2007 - 2019