تماس با مدیر
دوشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۶


این خانم تپل وزیر بهداشت بلژیک میباشد

این خانم تپل وزیر بهداشت بلژیک میباشد

این روزها در شبکه های اجتماعی عکسی از وزیر بهداشت بلژیک دست به دست میچرخد و باعث تعجب اکثر کاربران شده است.

 وزیر بهداشت بلژیک

این خانم وزیر بهداشت بلژیک است

این خانم وزیر بهداشت بلژیک است


Copyright 2007 - 2017