تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱۸ تیر , ۱۳۹۹


افزایش مالیات اصناف 8 تا 18 درصدی

افزایش مالیات اصناف 8 تا 18 درصدی

 افزایش مالیات اصناف

 

 

 

به دنبال امضای تفاهم نامه مالیاتی اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور، میزان افزایش مالیات اصناف بابت خوداظهاری عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل بند (ج) قانون مالیات‌های مستقیم بین 8 تا 18 درصد تعیین شد.

به گزارش ایسنا، بعد از سه جلسه پی در پی و تعامل موثر فیمابین مسئولان اتاق اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی، بالاخره دستورالعمل تفاهم مالیاتی بابت خوداظهاری عملکرد سال 1393 ، امروز به امضای نمایندگان طرفین رسید.

بر این اساس، مقرر شد صاحبان مشاغل بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای مالیات عملکرد سال 1392، تا مبلغ یک میلیون تومان، 8 درصد رشد، مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف سه میلیون تومان، 12 درصد رشد و از سه میلیون تومان به بالا، 18 درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ کنند.

گفتنی است این تفاهم نامه شامل مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم می شود و امسال به دلیل رای دیوان عدالت اداری، تفاهم موضوع ماده 158 قانون مالیات های مستقیم با مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم صورت نمی‌گیرد.

بدیهی است این دسته از مودیان مالیاتی بایستی بر اساس مقررات و واقعیت‌های فعالیت اقتصادی خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال 1393 به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

منبع: ایسنا

وبگردی
Copyright 2007 - 2019