تماس با مدیر
شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹


افزایش قیمت آب و برق قطعی است

افزایش قیمت آب و برق قطعی است

مجید نامجو ظهر امروز در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های بازرگانی، اقتصادی، فنی و فرهنگی بین ایران و تاجیکستان و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در دولت پیرامون تدوین سناریوهای جدید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: به زودی در این رابطه نشست‌هایی در هیئت وزیران برگزار می شود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت پس از مصوبه اخیر مجلس در مورد درآمد ۶۶ هزار میلیاردتومانی از اجرای فازدوم هدفمندی در سالجاری، برخی تغییرات را در برنامه‌های از قبل تعیین شده انجام دهد، اظهار داشت: پیش تر برگزاری نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تنظیم شده بود که لغو شد.

نامجو خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، افزود: دولت در قالب جمع بندی ها و بررسی هایی که برای اجرای فازدوم هدفمندی انجام می دهد، سناریوهای خود را تعریف می کند.

وی در ارتباط با قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در فازدوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در تمام سناریوهایی که ما در وزارت نیرو برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها طراحی کردیم، اگر انجام شود افزایشی برای قیمت آب و برق درنظر گرفته می شود.

وزیر نیرو این مطلب را نیز افزود که در قالب برگزاری نشست هیئت وزیران در ریاست جمهوری، به عنوان یکی از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها برنامه هایی را در زمینه نحوه افزایش قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی ارائه خواهد کرد.

نامجو:
افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی قطعی است
وزیر نیرو با بیان اینکه پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، گفت: افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی است.

مجید نامجو ظهر امروز در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های بازرگانی، اقتصادی، فنی و فرهنگی بین ایران و تاجیکستان و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در دولت پیرامون تدوین سناریوهای جدید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: به زودی در این رابطه نشست‌هایی در هیئت وزیران برگزار می شود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت پس از مصوبه اخیر مجلس در مورد درآمد ۶۶ هزار میلیاردتومانی از اجرای فازدوم هدفمندی در سالجاری، برخی تغییرات را در برنامه‌های از قبل تعیین شده انجام دهد، اظهار داشت: پیش تر برگزاری نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تنظیم شده بود که لغو شد.

نامجو خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، افزود: دولت در قالب جمع بندی ها و بررسی هایی که برای اجرای فازدوم هدفمندی انجام می دهد، سناریوهای خود را تعریف می کند.

وی در ارتباط با قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در فازدوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در تمام سناریوهایی که ما در وزارت نیرو برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها طراحی کردیم، اگر انجام شود افزایشی برای قیمت آب و برق درنظر گرفته می شود.

وزیر نیرو این مطلب را نیز افزود که در قالب برگزاری نشست هیئت وزیران در ریاست جمهوری، به عنوان یکی از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها برنامه هایی را در زمینه نحوه افزایش قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی ارائه خواهد کرد.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019