تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۰ فروردین , ۱۳۹۹


افزایش خرس های گدا در جاده های روسیه +عکس

افزایش خرس های گدا در جاده های روسیه +عکس

پلیس منطقه اوواتسکی در روسیه می گوید نگران آن است که اگر خرسهای گدا به سمت اتومبیلهای شیشه باز بروند، حادثه ای ناگوار برای سرنشینان رخ دهد.

 

حوادث ناگوار , خرسهای گرسنه جنگل

حوادث ناگوار , خرسهای گرسنه جنگل

حوادث ناگوار , خرسهای گرسنه جنگل

حوادث ناگوار , خرسهای گرسنه جنگل

حوادث ناگوار , خرسهای گرسنه جنگل

 

گفته می شود اخیرا خرسهای گرسنه جنگلی ، وارد جاده ها شده و از سرنشینان اتومبیل ها درخواست غذا می کنند.

چندین مورد گدایی خرس ها برای دریافت غذا از مسافرانی که به سمت منطقه نفت خیز خانتی مانسیسک در اوواتسکی می روند، گزارش شده است که تبدیل به معزل شده است.

پلیس از مردمی که در جاده خانتی رفت و آمد دارند، خواسته تا به خرسها غذا ندهند، چرا که عادت بد انها برای دریافت غذا باعث می شود تا در برابر رد در خواست آنها، به اتومبیل ها حمله کنند.

مردم محلی بدلیل دیدن خرسها به دفعات ، برای آنها نام گذاشته اند که یکی از انها که در تصویر می بینید، نامش پیستون است.

آندری پیتوخین از پلیس محلی به سیبریان تایمز گفت رانندگان در صورت دیدن خرس ها در جاده سرعت خود را کم کرده و با زدن بوق ممتد، آنها را از اتومبیل خود دور کنند

وبگردی
Copyright 2007 - 2019