تماس با مدیر
شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۶


اعلام زمان پرداخت یارانه خرداد ماه

زمان واریز یارانه نقدی خرداد ماه

 

مبلغ یارانه خرداد ماه همچون ماه های قبل به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

اعلام زمان پرداخت یارانه خرداد ماه

شصت و چهارمین مرحله از واریز یارانه نقدی مربوط به خردادماه ۱۳۹۵ ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۶ . ۳ . ۱۳۹۵ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مبلغ یارانه خرداد ماه همچون ماه های قبل به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.


Copyright 2007 - 2017