تماس با مدیر
شنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۶

اشک شوق سهیلا جورکش قربانی فاجعه‌ی اسید پاشی اصفهان

در این فیلم اشک شوق سهیلا جورکش قربانی فاجعه‌ی اسید پاشی اصفهان بعد از بدست آوردن بینایی اش را مشاهده می کنید


Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره