تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۶ تیر , ۱۳۹۸


اس ام اس سركاري و جالب(11 خرداد)

اس ام اس سركاري و جالب(11 خرداد)

 کمبود محبت شدید:نون هم نشدیم یکی از روی زمین ورداره بوسمون کنه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من همش گفـته بودم شکـل توپیدا نمیشه

هـیچ کسی مثـال تو خوشـگـل وزیبـا نمیشه

میدونـی چـرا میگـم که توتـکی مثال ماه

سركاري, مثل تو اُسکلی پیدا نمیشه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

 به غضنفر میگن منشور کوروش رو به ایران آوردن چه پیامی دارید؟ … میگه فقط میخوام بگم منشور خان اندندندندی؟؟؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

عشق و عاشقی کمرنگ شده

محبت آهنگ شده ،

 دوستی تکزنگ شده ،

مگه بین من و تو جنگ شده ،

نامرد دلم برات تنگ شده.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   O < — <
   0/ �/ |0/ �| � 0
   ][   |  (  )  ( )  ][
   /  /   /   /  /
تشيح جنازه منه!
بلاخره از دوريت مردم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

شنیده بودم که میگن خوشگلا بی وفا هستن

.
.
آخه تو که زشتی  دیگه چــــــ ــ ــ ـرا ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

غضنفر یتیم خونه میزنه.

.

.

.

 روز اول جلسه اولیا و مربیان میذاره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کمبود محبت شدید:نون هم نشدیم یکی از روی زمین ورداره بوسمون کنه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از ازدواج با من مثل سگ پشیمونی با مثل خر کیف می کنی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
نیست ، نیست ، به جون خودم نیست ، گیر دادی میگم نیست ، خب چیکار کنم نیست ، عجب آدمیه میگم نیست ، باور کن لنگت تو دنیا نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ بارانی رد پای تو را از کوچه های قلبم نخواهد شست حتی سیلاب پاکستان

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2019