تماس با مدیر
یکشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۶


استخدام انتشارات سوره مهر

استخدام انتشارات سوره مهر

انتشارات سوره مهر استخدام می نماید.

 
عناوین شغلی مورد نیاز
دبیر و خبرنگار
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
محل استخدام : تهران

واجدین شرایط می توانند رزومه خود را برای ما ایمیل نمایند.


Copyright 2007 - 2017