تماس با مدیر
شنبه, ۴ فروردین , ۱۳۹۷


آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

محمود کریمی

در زیر کد های آهنگ های پیشواز همراه اول از مداح بزرگ ایران حاج محمود کریمی را برایتان گذاشته ایم که این کد ها را باید به روش های زیر فعال کنید

 

 

آوای انتظار همراه اول مداحی کریمی

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

نام قطعه : ندیدمت این غصه کم نیست آقا

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10185

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

نام قطعه : می روم به آخرین سفر

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10184

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : آقام علی مظلومه

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10174

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : ماهم برون فتاده

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10182

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

نام قطعه : ابوالفضل شیرین ترین یار حسین

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10173

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : غضب نگاهش حیدریه

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10180

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : به خدا با دست بسته ام

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10178

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : به دلم برات شده

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10177

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : با هر نفس پر می زنم

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10176

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : قشنگ ترین بابای دنیا

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10111

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : پرستوی سفیدم

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10186

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : شب تاره

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10190

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : دل سوختگان

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10189

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : من نمردم که تو تنهایی

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10199

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : دو بچه شیر

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10198

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : چشمام به چشم تو

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10197

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : سوز سوز گارداشیم

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10201

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

آوای انتظار همراه اول محمود کریمی

 

نام قطعه : زینب سنه قربان

نام صاحب اثر : کریمی

کد آوای انتظار همراه اول : 10200

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال

روش ارسال/عملیات فعالسازی تغییر آهنگ غیرفعالسازی
پیامک

(SMS)

ارسال کد آوا به شماره ۸۹۸۹ ارسال کد آوای جدید به شماره ۸۹۸۹ ارسال عدد ۵ به شماره ۸۹۸۹
تلفن گویا

(IVR)

تماس با شماره ۹۹۹۰ از طریق گوشی تلفن همراه، فشردن کلید ۹، سپس ۳، سپس ۱ و سپس وارد کردن کد آوای انتظار مورد نظر و کلید مربع تماس با شماره ۹۹۹۰ از طریق گوشی تلفن همراه، فشردن کلید ۹، سپس ۳، سپس ۱، سپس ۳ و سپس وارد کردن کد آوای انتظار جدید مورد نظر و کلید مربع تماس با شماره ۹۹۹۰ از طریق گوشی تلفن همراه، فشردن کلید ۹، سپس ۳، سپس ۵ و سپس ۱
کدهای دستوری

(USSD)

شماره گیری و ارسال

*۱۱۱*۲۲۱*کد آهنگ#

شماره گیری و ارسال

*۱۱۱*۲۲۲*کد آهنگ جدید #

شماره گیری و ارسال

*۱۱۱*۲۲۳#

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017