تماس با مدیر
پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸


آهنگ پیشواز ایرانسل – آلبوم احتیاط مهدی مقدم

آهنگ پیشواز ایرانسل – آلبوم احتیاط مهدی مقدم

آهنگ های پیشواز جدید ایرانسل از مهدی مقدم آلبوم احتیاط

آهنگ هـــا : از پشت شیشه ، الهی من بمیرم ، باز یه شب پر از غم

بچگی ، بی تو میمیرم من ، خدا ، دل و به هیچکس نمیدم ، دلم گرفت

منو باش ، نگی جایی ، نیستی ، یکی یدونه ، سلام ، الهی شکر

 

کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید
۵۵١۵۴٢١
از پشت شیشه

۵۵١۵۴٢٢
از پشت شیشه۲

۵۵١۵۴٢٣
الهی شکر

۵۵١۵۴٢۴
الهی شکر۲

۵۵١۵۴١٣
الهی من بمیرم

۵۵١۵۴١۴
الهی من بمیرم۲

۵۵١۵۴١٠
باز یه شب پر از غم

۵۵١۵۴٠۵
بچگی

۵۵١۵۴٠۶
بچگی۲

۵۵١۵۴٠٧
بی تو میمیرم من

۵۵١۵۴٠٨
بی تو میمیرم من۲

۵۵١۵۴٢۵
خدا

۵۵١۵۴٢۶
خدا۲

۵۵١۵۴١٩
دل و به هیچکس نمیدم

۵۵١۵۴٢٠
دل و به هیچکس نمیدم۲

۵۵١۵۴١٧
دلم گرفت

۵۵١۵۴١٨
دلم گرفت۲

۵۵١۵۴١۵
سلام

۵۵١۵۴١۶
سلام۲

۵۵١۵۴١١
منو باش

۵۵١۵۴١٢
منو باش۲

۵۵١۵۴٠٩
نگی جایی

۵۵١۵۴٢٧
نیستی

۵۵١۵۴٢٨
نیستی۲

۵۵١۵۴٠۴
یکی یدونه

 

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2019