تماس با مدیر
یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹


آندره غول پیکرترین کشتی کج کار+عکس

آندره غول پیکرترین کشتی کج کار+عکس

کشتی کج یکی از رشته هایی است که به نوعی به آن ورزش نیز گفته می شود اما با توجه به خشونت زیاد از لیست ورزش ها خارج است. به هر حال در این مسابقه نیز شرکت کننده ها هیکل های بسیار بزرگ و ورزیده ای دارند.
در این میان “آندره غول پیکر” از معرویت بسیار زیادی برخوردار است. او 220 کیوگرم وزن داشت و همچنین نزدیک به 2 متر و 23 سانتی متر نیز قد داشت. او در سن 47 سالگی در گذشت.

 

 

وبگردی
Copyright 2007 - 2019