تماس با مدیر
سه شنبه, ۱۳ خرداد , ۱۳۹۹


آنجلیناجولی:شبها بهترین و شادترین زمان برای خانواده ما است

آنجلیناجولی:شبها بهترین و شادترین زمان برای خانواده ما است

بنا به گفته آنجلینا جولی ، برد پیت اخیرا” نسبت به فرزندانشان سخت گیرتر شده است و با آنها جدی تر برخورد می کند.

آنجلینا که قبلا” نسبت به برد پیت سخت گیری بیشتری می کرد و جدی تر با بچه ها برخورد می کرد ، می گوید :

در حال حاضر برد هم مجبور است بیشتر در تربیت بچه ها و آموختن نظم و انضباط به آنها مشارکت کند.

او گفت:”من همیشه سخت گیر تر و جدی تر بودم اما از وقتی که دوقلوها متولد شدند برد هم مجبور شد

بیشتر در تربیت بچه ها کمک کند و در مواقع مورد نیاز با آنها جدی برخورد کند .”

” البته نوع برخورد من و برد با هرکدام از بچه ها فرق می کند. برای مثال برد همیشه رابطه بسیار عمیقی با مدوکس دارد

. مدوکس واقعا”پسر با هوشی است و برد عاشق این است که به او مطالبی در مورد تاریخ ، هنر و فرهنگ یاد بدهد .

وقتی آنها با هم و در کنار یکدیگر هستند ، تماشا کردنشان واقعا” دلپذیر است.”

” فکر می کنم من رابطه نزدیکتری با دخترها دارم اما براد همیشه آنها را می خنداند .

ولی همیشه سعی می کنیم با بچه ها خیلی خوب برخورد کنیم.”

“معمولا” شبها بهترین و شادترین زمان برای خانواده ما است.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019