تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱۸ تیر , ۱۳۹۹


آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
برای شما که موهایی بلند دارید تصاویری از سه شینیون شیک و در عین حال ساده و راحت ارائه می شود که با دیدن مرحله به مرحله آنها خود میتوانید هر یک از آنها را بر روی موهای خود پیاده کنید…
برای شما که موهای بلندی دارید تصاویری از سه شینیون شیک و در عین حال ساده و راحت ارائه می شود که با دیدن مرحله به مرحله آنها خود میتوانید هر یک از آنها را بر روی موهای خود پیاده کنید…
اولین شینیون :
همه ی موها را بابلیس کرده و کم کم با گیره در مرکز سر جمع می کنیم :
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
دومین شینیون:
با یک کش موها را در مرکز سر جمع کنید .
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
آنها را ببافید.
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
و دور کش گرد جمع کنید .
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
این راحتترین و منظم ترین شینیون برای موهای صاف و بلند است که هر کس خود می تواند آن را برروی موهای خود انجام دهد.
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
سومین شینیون:

این بار موها را با کش پایین محکم ببندید.
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
اگر از کشهای اسفنجی پر روی آن استفاده کنید شینیون شما زیباتر خواهد شد به خصوص در مورد موهای صاف و کم پشت.
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
موها را روی کش اسفنج مانند حلقه کنید.
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
با گیره در اطراف محکم و فیکس کنید.
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
بهتر است خورده موهای را با تافت یا فیکساتور صاف کرده و کار را تمیز به پایان ببرید.
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !
آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !

وبگردی
Copyright 2007 - 2019