تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹


آغاز طرح ضربتي جمع‌آوري ماهواره+تصاویر

آغاز طرح ضربتي جمع‌آوري ماهواره+تصاویر

ماموران پليس پايتخت در طرحي ضربتي مناطقي از غرب تهران را از دستگاه‌هاي گيرنده ماهواره پاكسازي و افرادي را كه مجددا نسبت به نصب ديش ماهواره اقدام كرده بودند، به مراجع قضايي معرفي كردند.

به گزارش ايسنا در اين عمليات، ماموران پليس با به همراه داشتن حكم قضايي ضمن ورود به پشت بام منازل و جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره، در منطقه اكباتان با عمليات «راپل» نسبت به جمع‌آوري ديش‌هايي كه در طبقات اين مجتمع‌ها در منظر عموم قرار داشت اقدام كردند.

آغاز طرح ضربتي جمع‌آوري ماهواره+تصاویر


ماموران پليس پايتخت همچنين در مناطقي كه طرح جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره در آنجا اجرا شده بود ولي مالكان نسبت به نصب مجدد اقدام كرده بودند ضمن جمع‌آوري ديش‌ها، با حكم قضايي به منازل اين افراد ورود كرده و دستگاه‌هاي گيرنده را نيز جمع‌آوري كردند. از سوي ديگر تعدادي از متخلفان در اين خصوص به مراجع قضايي معرفي شدند.آغاز طرح ضربتي جمع‌آوري ماهواره+تصاویر

آغاز طرح ضربتي جمع‌آوري ماهواره+تصاویر

به گزارش ايسنا، پيشتر پليس هشدار داده بود كه افرادي كه پيش‌تر ديش‌هاي ماهواره‌شان جمع شده ولي مجددا نسبت به نصب ديش اقدام كرده كنند به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند.

اجراي اين طرح در ادامه طرح‌هاي امنيت اجتماعي در حال انجام است و با اقدامات صورت گرفته و طرح ضربتي پليس، مناطقي از غرب تهران از ديش‌هاي ماهواره و دستگاه‌هاي گيرنده پاكسازي شد.

آغاز طرح ضربتي جمع‌آوري ماهواره+تصاویر

بر اساس اعلام پليس، اجراي اين طرح از روز شنبه در ساير مناطق تهران نيز آغاز خواهد شد.

آغاز طرح ضربتي جمع‌آوري ماهواره+تصاویر

وبگردی
Copyright 2007 - 2019