تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱ شهریور , ۱۳۹۶


آزادی گروگان‌ های زن و سیاه‌پوست سفارت آمریکا

آزادی گروگان‌ های زن و سیاه‌پوست سفارت آمریکا

سفارت آمریکا

آزادی گروگان‌ های زن و سیاه‌پوست سفارت آمریکا

آزادی گروگان‌ های زن و سیاه‌پوست سفارت آمریکا به دستور امام خمینی(ره).


Copyright 2007 - 2017